top of page

Tillsammans kan vi göra mer

Föreningscenter Nobel 21 är en plats för samverkan mellan Malmös civilsamhälle och andra sektorer. En plats för utveckling av kompetens och kunskap för ett hållbart Malmö.

Centret erbjuder olika former av rum och utrymmen för såväl möten som konferens, event, aktiviteter och arbete.

 

Vem vet var framtiden skapas - på en workshop, ett seminarium, eller över en kopp kaffe?

image_50424577.JPG
mt2.jpg

Välkommen att kontakta oss

You can easily add your own content to this paragraph. Click on "Edit Text" or double click here to make it your own.

Get Updates

Get the latest app version, news & updates. Subscribe to our newsletter.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page