top of page

Våra kontorsalternativ

Nobel 21 är en plats för samverkan, gemenskap och nya kontakter. Här ingår spontana möten som en del av vardagen. Tillsammans skapar vi mervärde - för oss och för alla föreningar i huset!

Alla som sitter på Nobel 21 får möjlighet att lära känna varandra och vi har gemensamma husmöten 6 gånger/år. Husmötena tar upp frågor och önskemål från föreningarna, kommande aktiviteter och verksamhet.

Övergripande service och teknik, liksom kommunikation, administration och ekonomi, sköts av Malmö Ideella. Men alla som huserar och verkar på Nobel 21 bidrar aktivt till gemenskapen och utvecklingen av centret. 

 

Är din förening intresserad av att hyra in sig på Nobel 21 och bli en del av gemenskapen?

Kontakta oss för mer information: info@nobel21.se

bottom of page