top of page

Anställningslösa i Förening

Arbetar för att samla och organisera prekariatet i allmänhet och anställningslösa i synnerhet.

Anställningslösa i Förening

AiF bevakar regler, bestämmelser och politiska beslut som rör de anställningslösas situation, och arrangerar olika typer av möten och träffar.

www.facebook.com/aifmalmo

bottom of page