top of page

FRISKT

Funktionshindrades rätt i samhället genom kultur och tillgänglighet

FRISKT

FRISKT skapar mötesplatser och meningsfulla sammanhang genom olika typer av kulturutövning eller kulturarrangemang.

Hit är alla välkomna, både de med funktionshinder och de utan. Föreningen ser att många grupper kan mötas hos dem, och vill att alla ska känna sig välkomna att delta i arrangemangen.

Friskt jobbar också för en mer tillgänglig demokrati där alla förstår sitt värde och att deras röster räknas i den demokratiska processen.

bottom of page