top of page

Islamic Relief

Arbetar för att rädda och förändra liv i mer än 40 länder över hela världen.

Islamic Relief

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som en del av Islamic Relief Worldwide.

Kontoret här på Nobel 21 är ett av tre kontor i Sverige; huvudkontoret ligger i Solna och det andra lokalkontoret finns i Göteborg.

Islamic Relief arbetar världen över för att förhindra och lindra mänskligt lidande där det uppstår. De vill också ge utsatta och marginaliserade människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället.

Organisationens arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, men demissionerar inte.

Arbetet sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

islamic-relief.se

bottom of page