top of page

Lär om sätt att förhindra sexistiska trakasserier på arbetsplatsen

Uppdaterat: 21 feb.

Jämställd Utveckling Skånes lärandeträff "Power Plays - metoder för att förebygga sexuella trakasserier i vården" den 23 februari kl 13-15 riktar sig till chefer, anställda, arbetsmiljöombud och HR som vill lära sig mer om förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.


Vårdpersonal får ofta utstå sexism och sexuella trakasserier från brukare, patienter, anhöriga och chefer.


I det nordiska forskningsprojektet Power Plays har Jämställd Utveckling Skåne tagit fram konkreta metoder för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier på arbetsplatser inom vården.


Materialet är användbart för dig som är:

  • Chef, med ansvaret och makten att vidta åtgärder för att förhindra att sexuella trakasserier inträffar på din arbetsplats.

  • Anställd som har upplevt olämpliga beteenden på arbetsplatsen?

  • Arbetsmiljöombud, eller som jobbar inom HR, och som letar efter konkreta förebyggande metoder för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.


Kom till Nobel 21 torsdag 23 februari kl 13 -15 och ta reda på hur du kan arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier på din arbetsplats!


JUS lyfter erfarenheter från Power Plays-projektet och tillsammans testas metoder från deras verktygslåda.


Träffen är ett tillfälle för att nätverka och hitta vägar för samverkan!

Tid och datum: 23 februari kl 13-15 Plats: Nobel 21 – Nobelvägen 21, 214 29 Malmö. Kostnadsfritt och tillgängligt för alla!


ANMÄL DIG HÄR: Power Plays – förebygga sexuella trakasserier i vården


Power Plays är första delen i Jämställd Utveckling Skånes (JUS) lärandeserie GÖR JÄMSTÄLLDHET, en serie för att kraftsamla och samverka kring olika jämställdhetsutmaningar, och bidra till gemensam påverkan på jämställdhetsområdet. I Skåne finns just nu utmaningar inom bland annat ojämlik demokratiutveckling, ett ojämställt företagande, en starkt könssegregerad arbetsmarknad och ojämställd hälsa.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page