Föreningscenter sett utifrån, texten "tillsammans kan vi göra mer"

Kontakta oss

Vill du veta mer om Föreningscenter Nobel 21?

Skicka in en fråga här eller på våra sociala medier.

  • Instagram
  • LinkedIn

Hitta hit

Klicka på Nobel 21 (Directions)

Vägbeskrivningar - olika färdsätt

Gående/Cykel
Nobel 21 har en cykel- och gångbana direkt utanför byggnaden vilket gör att alla de cykelleder och gångbanor som finns i Malmö kan leda dig fram till Nobelvägen 21. Mittemot Nobel 21 finns Komvux Malmö. I närheten finns även vattentornet vid Södervärn. Nobel 21 i ligger den fyra våningar höga fastigheten cirka 100 meter från korsningen Spårvägsgatan/Nobelvägen.

Tåg
Om du reser med tåg, kliv av vid Triangeln station och gå upp via Södra uppgången. Gå söderut mot Smedjegatan. Sväng höger mot Nikolaigatan, gå ner mot Sjukhusbyggnaden UMAS och när du når fram till den trafikerade stora vägen, sväng till vänster och följ vägen fram till trafikljusen. Fortsätt på Spårvägsgatan och gå rakt fram i cirka 450 meter. Du når fram till Nobelvägen. Gå över gatan vid trafikljusen, sedan direkt till höger och du har nått fram till Nobel 21.

Med bil
Nobel 21 tillhandahåller inte parkeringsplats men däremot rekommenderas de olika sidogator som finns att parkera på så som Uppsalagatan, Bragegatan, Smålandsgatan. Det finns även parkeringsmöjligheter längs med Nobelvägen i direkt anslutning till Nobel 21.

Parkeringsavgift Grön Zon 10kr/tim. Mån – Fre kl. 09.00-18.00.
Parkeringsavgift Vit Zon 15kr/tim. Mån-Fre kl. 09.00-18.00

Med buss
Det finns många bussar som man kan ta till Nobel 21. Du kan välja att kliva av på hållplats Södervärn. Då ska du gå på Spårvägsgatan i riktning mot Nobelvägen. Du ska gå över Nobelvägen vid trafikljusen och sedan tar du direkt till höger. Fastigheten är fyra våningar och Nobel 21 finns på bottenplan. Åker man buss nummer 3 går man av vid hållplats Södervärnsplan. Alternativt kliver man av vid busshållplats Dalaplan, passera gatan i riktning mot matvarubutiken Lidl. Följ sedan Uppsalagatan rakt fram tills du når Nobelvägen. Passera Nobelvägen vid övergångstället, där finns en fyravåningsfastighet och på bottenplan finner du Nobel 21.