top of page

Öppna kontorsytor / Membership card

Café

Föreningar, idéburna organisationer och kommunalt anställda är välkomna att under en halv dag kostnadsfritt använda våra öppna arbetsytor i foajé, pentry- och kafédel.

Föreningar och idéburna organisationer som vill sitta på Nobel 21 mer kontinuerligt (men inte har behov av Mikrokontor) kan ansöka om ett Membership card för fri tillgång till de öppna ytorna, alla dagar i veckan under ett helt år.

Kostnadsfri användning av Öppna kontorsytor

- halv dags fri plats i foajé, pentry- och/eller kafédel (för civilsamhälle och Malmö stad)

- Wi-Fi (Nobel21s gästnätverk samt Malmö stads säkra nätverk för anställda finns tillgängligt)

Våra priser för Membership card

- fri plats i foajé, pentry- och/eller kafédel

- Wi-Fi

- taggar för in- / utpassering (2 st)

- vid bokning av övriga rum och lokaler gäller pris "extern" (250 kr/h)

500 kr / år*

Lägg till

- skrivare (valbart)

pris efter förbrukning

- kaffeabonnemang (valbart)

300 kr / månad

 

Alla föreningar och ideella aktörer med registreringsbevis från Skatteverket kan ansöka om Membership card.

*Priset för Membership Card är 500 SEK per år inkl. moms (Malmö Ideella är inte momsredovisningsskyldiga). Fakturan 
erlägges årsvis till kontaktperson för föreningen som skickas via e-post från Malmö ideella. Avtalet 
förlängs automatiskt med ett år i taget om föreningen inte aktivt väljer att avsluta det. 

bottom of page