top of page

Workspace

På Nobel 21 får du plats i ett kontorslandskap där du lätt kan jobba, har ett eget skåp med lås,
och tillgång till kafé och andra gemensamma ytor. Fritt, enkelt och billigt.  

Vi erbjuder en gemenskap, nya kontakter och en plats för samverkan.

Här ingår spontana möten som en del av vardagen.
Tillsammans skapar vi mervärde - för oss och för alla föreningar i huset.

Alla introduceras för varandra och vi har gemensamma husmöten 6 gånger/år.
Husmötena tar upp frågor och önskemål från föreningarna, föreningarnas verksamheter och intressanta föredrag.  

Är din förening intresserad av att hyra in sig på Nobel 21 och bli en del av gemenskapen?

Mikrokontor
Café
bottom of page