top of page

22 maj | Malmös energifattigdom under lupp

Uppdaterat: 11 apr.

Den 22 maj hålls en workshop på Nobel 21 för att diskutera hur problem kopplade till energifattigdom ser ut i Malmö idag. Workshopen arrangeras av BID Malmö, Malmö stad och Lunds universitet.


Workshopen är en del av projektet Mapping energy poverty in the City of Malmö , som finansieras av EU-kommissionens Energy Poverty Advisory Hub (EPAH).


Mapping energy poverty in the City of Malmö gör en första kartläggning av energifattigdoms-problematiken i Malmö, för att ge staden förutsättningar att kunna fortsätta arbeta med energifattigdom efter projektets slut i juni 2024.
Med energifattigdom menas framför allt problem kopplade till otillräcklig uppvärmning på grund av exempelvis höga energikostnader eller kalla/dragiga lägenheter.


Syftet med workshopen är att ha en dialog kring hur problem kopplade till energifattigdom ser ut i Malmö idag.


Arrangörerna vill samla erfarenheter från fastighetsägare och Hyresgästföreningen och ta fram medskick till energibolag och beslutsfattare för att främja mer jämlik uppvärmning bland Malmös invånare.


Preliminära resultat från projektet kommer även att presenteras kortfattat för att ge ytterligare underlag för diskussion.


Diagrammen i bilden visar ett urval av analyser som relaterar till ojämlik uppvärmning och energifattigdom.


Kontakt


Milan Obradovic, BID Malmö milan.obradovic@bidmalmo.se Paula Björk, Miljöförvaltningen, Malmö stad paula.bjork@malmo.se Jenny von Platten, Lunds universitet jenny.von_platten@iiiee.lu.se

Comentarios


bottom of page