top of page

Folkbildningscentrum i Malmö

Folkbildningscentrum i Malmö bedriver folkbildning genom olika studiecirklar, kurser, seminarier, föreläsningar som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i den svenska samhället.

Folkbildningscentrum i Malmö

mkfngo.wordpress.com

bottom of page