top of page

Föreningar med kontor eller postbox på Nobel 21

Ability

Placeholder Image

Afasiföreningen i Skåne - Malmö/Lund

Förbättrar livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Placeholder Image

Anställningslösa i Förening

Arbetar för att samla och organisera prekariatet i allmänhet och anställningslösa i synnerhet.

Eurodesk Malmö

FRISKT

Funktionshindrades rätt i samhället genom kultur och tillgänglighet

Flerspråkigt brukarstöd (Tahrir / ABF)

Placeholder Image

Folkbildningscentrum i Malmö

Folkbildningscentrum i Malmö bedriver folkbildning genom olika studiecirklar, kurser, seminarier, föreläsningar som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i den svenska samhället.

Friskvårdsklubben

För dig som vill komma igång med fysisk aktivitet och som har psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Ge inte upp

Geniernas Värld

Hidde Iyo Dhaqan

Arbetar bland annat för att underlätta integrationen av den somaliska gruppen med det svenska samhället.

IFR - Ideella föreningen för rättvisa

bottom of page