top of page

Friskvårdsklubben

För dig som vill komma igång med fysisk aktivitet och som har psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

Friskvårdsklubben

Friskvårdsklubben är en förening som vänder sig till vuxna med psykisk ohälsa.

Cirka 250 medlemmar tar del av klubbens dagliga aktiviteter.

Passen leds av 20 stycken coacher med egen erfarenhet av att må sämre psykiskt och/eller av coacher med professionell bakgrund.

www.fvkmalmo.se

bottom of page